Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Flyttefirmaet Aarsland er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Flyttefirmaet Aarsland
Hedelundvej 7
DK-6705 Esbjerg Ø
CVR-nr.: DK 76578818
Telefon: 75140111
E-mailadresse: post@aarsland.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Flyttefirmaet Aarsland.

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Formålet med Flyttefirmaet Aarsland persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.
Flyttefirmaet Aarsland har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt, og skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles.
Nærværende politik har således også til formål, at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.
Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan bl.a. findes i denne politiks første afsnit.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
Navn, evt. CVR nr., adresse, tlf.nr., E-mail,
Flyttefirmaet Aarsland opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret, men alle de personoplysninger, vi behandler, er dog beskyttet af en firewall.
Derudover har Flyttefirmaet Aarsland adgangsstyring i vore systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger.
Derudover er vore medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.

Formål med opbevaring af kundedata:
Til brug for håndtering af kundeoplysninger i forbindelse med indgåelse og
gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering og eventuel rykkerprocedure.

Hvilken type data gemmer vi om dig:
– Navn og efternavn
– Adresse
– Telefonnummer
– Email adr.
– Kategori af købte varer/ydelser
– Fakturerede beløb
– Rabatordninger
– Rykkerbreve
– Rykkergebyrer og morarenter
– Inkassobehandling af tilgodehavende

Vores data kan eller vil blive videregivet til,
herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer:
– Ekstern revision
– SKAT
– Ekstern advokat
– Ekstern IT-backup
Cookies
Når du anvender Flyttefirmaet Aarsland hjemmeside, registreres dine standardindstillinger og i visse tilfælde din adfærd på hjemmesiden i en cookie. En cookie er en mindre tekstfil, som har til formål at huske tidligere adfærd, og den vil typisk blive anvendt til at huske tidligere besøg.
Flyttefirmaet Aarsland anvender således cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner, og for at lette din adgang hertil. Vær opmærksom på, at ingen af vores cookies indeholder personoplysninger om hverken dig eller andre.
For oplysning omkring, hvilke cookies der anvendes, hvad de anvendes til, hvornår de slettes og hvordan du kan blokere for anvendelsen af cookies henvises til cookiepolitik lavet af Søgemedier A/S, som findes nedenfor:

Cookiepolitik for hjemmesider lavet af Søgemedier A/S
Hvad er cookies? Cookies er filer, der gemmes i din internetbrowsers filmappe, så den besøgte hjemmeside kan registrere, at den besøgendes computer, smartphone, tablet eller lignende tidligere har besøgt hjemmesiden.
Disse cookies kan have mange forskellige formål og kan eksempelvis bruges til at identificere tidligere besøgende og føre statistik over besøgende på en hjemmeside. Derudover er cookies en nødvendighed på hjemmesider eller webshops, der gør brug af en indkøbskurv eller login-funktion.  Hvordan cookies bruges på hjemmesider lavet af Søgemedier A/S Søgemedier A/S gør brug af cookies fra Google Analytics. Det primære formål for disse cookies er igennem statistik at kunne forbedre en hjemmeside og give vores besøgende en bedre oplevelse, samt at dokumentere besøgstal for den pågældende virksomheds hjemmeside.
Ønsker du at fravælge cookies, der bruges til at opsamle statistik, kan dette gøres via flg link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Opbevaringstid af cookies Cookies bliver gemt i 30 dage og slettes derefter automatisk på din computer. Vær dog opmærksom på at besøges hjemmesiden igen inden for 30 dage, så vil perioden blive fornyet.
Personlige oplysninger: Vi indsamler ingen personlige oplysninger. Vi kigger udelukkende på de adfærdsmæssige mønstre, de besøgende har. Disse oplysninger er anonyme og vil ikke kunne bruges til at identificere dig personligt.
Spørgsmål ang. brug af cookies? Har du spørgsmål relateret til brugen af cookies på denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte Søgemedier A/S på tlf. 70 23 10 23 eller mail info@sgme.dk.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er kunde eller leverandør hos Flyttefirmaet Aarsland.
Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6.
” https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Captia_Generel_  informationspjece__formateret___DOK446249_.pdf”

Opbevaring af dine personoplysninger:
Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos Flyttefirmaet Aarsland i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og Flyttefirmaet Aarsland forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.
Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
Hos Flyttefirmaet Aarsland indsamles data til behandling/vurdering i rekrutteringsprocesser for, at validere hvorvidt den enkelte ansøgers kvalifikationer og erfaringer opfylder de ønsker vi skulle efterspørge hos den ideelle kandidat.
Hvis ikke ansøgers kvalifikationer findes brugbare til den enkelte stilling, vil vi stadig opbevare det data ansøger, skulle have fremsendt til vores rekrutteringssystem og slettes hurtigst muligt, og som udgangspunkt senest 6 måneder efter afslag er afsendt.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
Navn, adresse, e-mail, ansøgning, CV, derudover har, ansøger mulighed for, at informere om fødselsdato, billede, tlf. nr. og diverse oplysninger i CV og ansøgning.
Vi kan senere efterspørge straffeattest, personlighedstest og referencerapport.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Når Flyttefirmaet Aarsland indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat i virksomheden, eller som har været ansat, eller som søger job i virksomheden, gælder persondataloven

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Ansøger tildeler selv sine personoplysninger via ansøgning, CV og evt. tlf. henvendelse.
Informationssøgning på nettet giver ofte rig mulighed for at indhente oplysninger om en ansøger. Søgninger på Google, LinkedIn og Facebook kan efterlade et givent indtryk af en ansøger. For eksempel kan en ansøger have en ”larmende” Facebook-profil eller ”uhensigtsmæssige” forbindelser på LinkedIn, der kan friste til at gøre kort proces. Det er som udgangspunkt tilladt at ”screene” internettet for relevante oplysninger om ansøger, hvis persondataloven i øvrigt overholdes. Har ansøger offentliggjort oplysninger om sig selv på nettet, kan virksomheden, efter Flyttefirmaet Aarsland, som udgangspunkt frit og uden samtykke fra ansøger bruge disse oplysninger, så længe oplysningerne er saglige og relevante i forhold til den konkrete stilling.
Findes der derimod oplysninger om en ansøger på nettet, som ansøger ikke selv har offentliggjort, vil virksomheden skulle have ansøgers samtykke til at bruge oplysningerne. Dette medmindre virksomhedens interesse i oplysningerne vejere tungere end hensynet til ansøgerens integritet.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger i seks måneder eller så længe retsligt og sagligt formål haves. Disse opbevares i vores rekrutteringssystem og deles ikke yderligere, dataene slettes derefter automatisk. Formålet med at gemme ansøgninger er at kunne besætte en fremtidig stilling, ansøger bedes godkende diverse samtykkeerklæringer der efterspørges. Det gælder fx hvis ansøger har fået udarbejdet en personlighedstest. Flyttefirmaet Aarsland kan gemme oplysninger om ansøgere, så længe det har et sagligt formål. Et sagligt formål kan fx være at sikre sig dokumentation, hvis en ansøger protesterer imod et afslag. Såfremt der benyttes eksternt rekrutteringsbureau, er der lavet en databehandleraftale.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Oplysninger om ansøgere, som får afslag på ansættelse, slettes hurtigst muligt og som udgangspunkt senest 6 måneder efter afslaget er afsendt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, der blandt andet fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.

Dokumentoplysning
Dette er 1. version af Flyttefirmaet Aarsland persondatapolitik skrevet den 22 maj 2018.

Flyttefirmaet Aarsland
Hedelundvej 7,
DK-6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7514 0111
www.aarsland.dk
post@aarsland.dk
cvr: DK 7657 8818

Kontakt os i dag

Som flyttefirma skræddersyr vi vores flytteløsninger efter dine behov. Hos Aarsland er du i sikre hænder! Søger du en sikker flytning, er du mere end velkommen til at kontakte os i dag